Ανακαλύψτε πώς το Παρατηρητήριο Δορυφορικών Δεδομένων που παρέχει η Geospatial Enabling Technologies, μέσω της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφορίων, στην Περιφέρεια Κρήτης, βοηθά την Περιφέρεια Κρήτης να παρέχει ακριβείς εκτιμήσεις επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών καθώς και να σχεδιάζει τα απαραίτητα μελλοντικά μέτρα μετριασμού.

Καθώς η επικράτηση των θερμότερων καλοκαιριών συνεχίζει να επηρεάζει την Ευρώπη, οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μεγαλύτερη ανησυχία για πολλές περιοχές. Τα δεδομένα του Copernicus Sentinel χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην αξιολόγηση των επιπτώσεων των δασικών πυρκαγιών και στον αποτελεσματικό σχεδιασμό των σχετικών προσπαθειών ανακούφισης. Η Περιφέρεια Κρήτης έχει υιοθετήσει τη χρήση του Παρατηρητηρίου Δορυφορικών Δεδομένων που της παρέχει η Geospatial Enabling Technologies μέσω της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφορίων, και έχει αποκτήσει τη δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα Sentinel, η οποία βοηθά στην παροχή ακριβών εκτιμήσεων των πληγεισών περιοχών, τόσο ως προς την έκταση της περιοχής όσο και ως προς τον τύπο γης. Αυτό σημαίνει ότι η Περιφέρεια Κρήτης μπορεί να διεξάγει διεξοδική ανάλυση μετά το συμβάν, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις όσον αφορά τη διαχείριση των προσπαθειών αρωγής και να σχεδιάζει μελλοντικά μέτρα μετριασμού. Κατεβάστε την πλήρη αναφορά από τον ιστότοπο του έργου εδώ https://earsc.org/sebs/wildfire-management-in-greece/  για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα του Copernicus Sentinel για τη διαχείριση των πυρκαγιών στην Ελλάδα.