Η GET ανέλαβε το νέο έργο του Δήμου Χανίων, το οποίο αφορά τη συντήρηση και επέκταση της υφιστάμενης Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου.

Ο Δήμος Χανίων έχει επενδύσει συστηματικά την τελευταία δεκαετία στην ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής για την ψηφιακή διαχείριση των γεωχωρικών του δεδομένων.

Η έως σήμερα επιτυχημένη λειτουργία της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Υ.ΓΕ.Π.) του Δήμου Χανίων, ανέδειξε τη δυναμική που προσφέρει η χρήση νέων τεχνολογιών και ανοικτών προτύπων, αλλά και την αναγκαιότητα εμπλουτισμού του συστήματος με νέες πληροφορίες και λειτουργίες. Επιπλέον, η παρούσα υγειονομική κρίση και η αυξημένη ανάγκη για περιορισμό της δια ζώσης επικοινωνίας και της παροχής υπηρεσιών από απόσταση, οδήγησε στην αύξηση των απαιτήσεων των προσφερόμενων από την Υποδομή δεδομένων και λειτουργιών.

Το νέο έργο περιλαμβάνει:

 1. Την Εισαγωγή νέων συνόλων δεδομένων και πιο συγκεκριμένα
  • Εισαγωγή και Οργάνωση Πολεοδομικών Πληροφοριών (Ρυμοτομικές Γραμμές / Οικοδομικά Τετράγωνα, Τροποποιήσεις Σχεδίου Πόλεως, Όρους Δόμησης)
  • Σύνολα Πολεοδομικών Δεδομένων
  • Δεδομένα ΣΒΑΚ
  • Διάφορα Διαθέσιμα Δεδομένα (Δεδομένα δημοτικής περιουσίας κ.α.)
 2. Την Ανάπτυξη Νέων Λειτουργιών / εφαρμογών. Στις νέες λειτουργίες που θα αναπτυχθούν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων Η εκτύπωση περιεχομένου πληροφοριακών καρτελών και η Μονάδα αναζήτησης διαγραμμάτων. Παράλληλα θα αναπτυχθούν νέες εφαρμογές καταχώρησης καθώς και ο Μηχανισμός Εισαγωγής Δεδομένων της εφαρμογής e-άδειες (ΤΕΕ) θα αναπτυχθούν
 3. Την Συντήρηση της πληροφοριακής Υποδομής
 4. Την Μεταφορά Τεχνογνωσίας και την Υποστήριξη Χρηστών

Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται να εδραιωθεί η Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Χανίων ως ενεργός και αξιόπιστος κόμβος πληροφόρησης, ο οποίος θα υποστηρίζεται και θα συντηρείται συστηματικά με στόχο καταρχήν τη διευκόλυνση της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου και κατ’ επέκταση την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων.

Τέλος, η υλοποίηση του έργου θα διασφαλίσει τη συμμόρφωση με το νέο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για την ψηφιακή διακυβέρνηση και τα ανοικτά δεδομένα στη Δημόσια Διοίκηση, όπως οι Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 13Α’/2019) και Ν.4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’/2020)