Η GET ολοκλήρωσε έργο για την Περιφέρεια Αττικής

Η GET ολοκλήρωσε έργο για την Περιφέρεια Αττικής

Η GET ολοκλήρωσε το Υποέργο 6: «Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης» στο πλαίσιο της δράσης Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής – ΕΟΧ. Στο πλαίσιο του έργου η GET υλοποίησε...