Η GET ολοκλήρωσε το Υποέργο 6: «Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης» στο πλαίσιο της δράσης Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής – ΕΟΧ. Στο πλαίσιο του έργου η GET υλοποίησε τις παρακάτω εργασίες:

  • Δημιουργία ιστοσελίδας
  • Ανάπτυξη εφαρμογής και πλατφόρμας γεωχωρικών δεδομένων
  • Σχεδιασμός και παραγωγή ενημερωτικού υλικού (π.χ. λογότυπο, φυλλάδια, posters)
  • Οργάνωση ημερίδων και τεχνικών συναντήσεων σε συνεργασία με την εταιρεία Your Consulting Partners.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: