Η GET παρέχει υπηρεσίες στην Περιφέρεια Αττική στο πλαίσιο δράσης Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής – ΕΟΧ – Υποέργο 6: «Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης». Η GET σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφέρειας έχει αναλάβει τη Δράση δημιουργίας πλατφόρμας γεωχωρικών δεδομένων καθώς και το συντονισμό των δράσεων δημοσιότητας και διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου. Ειδικά για τις δράσεις δημοσιότητας η GET συνεργάζεται με την εταιρεία Your Consulting Partners. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας γεωχωρικών δεδομένων θα γίνει με τη χρήση και παραμετρόποίηση Ελεύθερου Λογισμικού  / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα.

Η πρώτη ημερίδα σχετικά με τον υγρότοπο της λίμνης Κουμουνδούρου θα λάβει χώρα την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016.