Η GET υλοποίησε έργο για το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”

Η GET υλοποίησε έργο για το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ”

Η GET ολοκλήρωσε επιτυχημένα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΦΕ “Δημόκριτος”, έργο που αφορούσε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πλατφόρμας διάχυσης των δεδομένων που...