Η GET ολοκλήρωσε επιτυχημένα σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών, Ενέργειας, Τεχνολογίας και Ασφάλειας του ΕΚΦΕ “Δημόκριτος”, έργο που αφορούσε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της πλατφόρμας διάχυσης των δεδομένων που εκμεταλλεύεται την  υπολογιστική πλατφόρμα Cyber-infrastructre for Climate Research Management – CCRM του έργου «ENTEC- Enhancing the capacity for Environmental Technology and Climate Research» (Ε-1763). Το CCRM δίνει έμφαση στους παρακάτω τομείς που σχετίζονται με την έρευνα του κλίματος:

  • Μοντελοποίηση αέριας ρύπανσης,
  • Απογραφές εκπομπών αερίων ρύπων
  • Διαχείριση κινδύνων σχετικών με φυσικά και ανθρωπογενή φαινόμενα
  • Βραχυχρόνια πρόγνωση καιρικών φαινομένων
  • Εποχική πρόγνωση κλίματος

H πλατφόρμα διαχείρισης και οπτικοποίησης της μετεωρολογικής πληροφορίας βασίζεται σε τεχνολογίες ΕΛΛΑΚ και περιλαμβάνει τη χωρικά ενεργοποιημένη βάση δεδομένων Postgresql, το λογισμικό διάχυσης χαρτογραφικών υπηρεσιών Geoserver και το λογισμικό χαρτογραφικής αποτύπωσης GET NEXT Viewer. O GET NEXT Viewer είναι ένα σύγχρονο λογισμικό χαρτογραφικής αποτύπωσης και ανάλυσης που βασίζεται σε σύγχρονα υπολογιστικά πλαίσια όπως η HTML5 και η javascript καθώς και η βιβλιοθήκη openlayers 3 για τη χαρτογραφική διαχείριση.