GET υλοποίησε επιτυχώς την ΥΓΕΠ της Περιφέρειας Κρήτης. Αντικείμενο του έργου  αποτέλεσε ο εκσυγχρονισμός των μέσων διαχείρισης της γεωπληροφορίας, η οποία αποτελεί σημαντικότατο μέσο σχεδιασμού και υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

Η καθημερινότητα και η επαφή με τους δημότες και τους φορείς ανέδειξε την ανάγκη ύπαρξης σύγχρονων και ενιαίων εργαλείων και μεθόδων πρόσβασης στην πληροφορία. Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφέρεια με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, επένδυσε στη δημιουργία των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών.

Το έργο εστίασε στην οργάνωση κατά προτεραιότητα των υφιστάμενων γεωχωρικών πληροφοριών, την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών διαδικτύου για τη διάχυση της γεωπληροφορίας προς το κοινό (πολίτες, επαγγελματίες μηχανικοί), αλλά και στη μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη της Περιφέρειας, προκειμένου να βελτιωθούν οι εσωτερικές ροές διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων.

Η Υποδομή εξυπηρετεί:

την εσωτερική λειτουργία των Υπηρεσιών μέσω:

 • κτήσης σύγχρονων εργαλείων και τεχνογνωσίας
 • ενιαίας πρόσβασης στην ίδια μορφή και επικαιροποιημένη έκδοση των δεδομένων
 • εξοικονόμησης χρόνου λόγω μικρότερου αριθμού συνδιαλλαγών με το κοινό
 • αυτοματισμών διαδικασιών αναζήτησης, θέασης και πρόσβασης στα δεδομένα
 • δυνατότητας εκτέλεσης συνδυαστικών ερωτημάτων
 • προγραμματισμού και παρακολούθησης εργασιών

 τους δημότες, τους επαγγελματίες και φορείς οι οποίοι απέκτησαν δυνατότητες:

 • πρόσβασης σε σύγχρονες και διαφανείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες
 • συμμετοχής και διάδρασης

 τη διοίκηση:

 • δημιουργία και πρόσβαση σε κοινή επιχειρησιακή εικόνα για την Περιφέρεια
 • βελτίωση της διοικητικής ικανότητας
 • αξιολόγηση των επιμέρους δράσεων και έργων που απαρτίζουν το στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας και την προτεραιοποίηση των αναγκών
 • επίτευξη στρατηγικών στόχων που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, την εξοικονόμηση φυσικών και οικονομικών πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας

Η εφαρμογή παρέχει εκτός των άλλων και Παρατηρητήριο Δορυφορικών Δεδομένων με τη χρήση ανοιχτών δορυφορικών δεδομένων σχεδόν πραγματικού χρόνου, του Ευρωπαϊκού αποθετηρίου Παρατήρησης της Γης “Copernicus”.