Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης είναι άλλος ένας Δήμος που έδειξε εμπιστοσύνη στη GET για την Ανάπτυξη της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου επιλέγοντας τη λύση GET_ICT,  την οποία παρέχει η GET στο πλαίσιο του portfolio που έχει αναπτύξει για την Έξυπνη Πόλη, με στόχο την παροχή ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού εργαλείου τόσο στους εργαζόμενους στο Δήμο όσο και στους επαγγελματίες, αλλά και στους πολίτες.

Στην παρούσα φάση ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης εστιάζει στην οργάνωση κατά προτεραιότητα των υφιστάμενων γεωχωρικών πληροφοριών, την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών διαδικτύου για τη διάχυση της γεωπληροφορίας προς το κοινό (πολίτες, επαγγελματίες μηχανικοί), αλλά και στη μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη του Δήμου, προκειμένου να βελτιωθούν οι εσωτερικές ροές διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων.

Η καθημερινότητα και η επαφή με τους δημότες και τους φορείς καταδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης σύγχρονων και ενιαίων εργαλείων και μεθόδων πρόσβασης στην πληροφορία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, επενδύει στη δημιουργία των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών μέσω των οποίων θα επιτευχθεί:

  • ο εμπλουτισμός των ψηφιακών συστημάτων με νέο περιεχόμενο
  • η ανάπτυξη νέων εφαρμογών
  • ανάπτυξη δομών αλληλεπίδρασης με τους χρήστες
  • η παροχή εξειδικευμένου/δομημένου περιεχομένου
  • η παροχή υποστήριξης στις υπηρεσίες προκειμένου να ανταπεξέλθει στα αιτήματα των χρηστών για διορθωτικές/συμπληρωματικές παρεμβάσεις
  • η διεύρυνση της βάσης των εσωτερικών χρηστών των συστημάτων
  • η κοινοχρησία δεδομένων στο εσωτερικό των υπηρεσιών του Δήμου και η δημιουργία κοινής επιχειρησιακής εικόνας