Η GET ανέλαβε για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών την ανάπτυξη διαδικτυακού ιστοτόπου του Παρατηρητηρίου στη θεματική «Κλιματική Αλλαγή και Υγεία». Ο ιστότοπος πέρα από τα χρήσιμες πληροφορίες, θα παρουσιάζει σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα τον θερμικό κίνδυνο σε περιβάλλον GIS και σε συνάρτηση με περιβαλλοντικές, κλιματικές, κοινωνικές και οικονομικές παραμέτρους. Επιπλέον, θα παρουσιάζεται χάρτης της Ελλάδας με αποτελέσματα σχετικά με τον αριθμό των αποδοτέων θανάτων και εισαγωγών στα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια  ακραίων καιρικών φαινομένων όπως καύσωνες και δασικές πυρκαγιές για τις διαφορετικές περιόδους υπό διάφορα κλιματικά σενάρια για τα επίπεδα θερμοκρασίας.