Η GET συνεχίζοντας τη συνεργασία της με το Δήμου Παπάγου – Χολαργού παρέχει της υπηρεσίες της για την ανάπτυξη εφαρμογής πολεοδομικών δεδομένων καθώς πύλης ανοιχτών δεδομένων. Η νέα εφαρμογή πολεοδομικών δεδομένων και η πύλη ανοιχτών δεδομένων θα συνδυάζονται αρμονικά με την υπάρχουσα ΕΛ/ΛΑΚ υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών του Δήμου.