Η GET στρατηγικά έχει επιλέξει να διατηρεί ενεργό το υπάρχον πελατολόγιό της, γεγονός που προϋποθέτει ότι πρέπει να αποδεικνύει τη συνέπεια της στον υπάρχοντα πελάτη – συνεργάτη όσον αφορά ένα φάσμα δεσμεύσεων και χαρακτηριστικών όπως: Η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, η υλοποίηση όσων τεχνικά και οικονομικά έχουν συμφωνηθεί, η τεχνογνωσία, η ευελιξία, η αμεσότητα, η ποιότητα και η υποστήριξη. Η υπογραφή τριών νέων έργων, για αναβάθμιση και επέκταση των λύσεων που παρέχουμε, με μακροχρόνιους πελάτες – συνεργάτες, όπως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ο Δήμος Αγίου Νικολάου και ο Δήμος Χαλανδρίου καταδεικνύουν ότι στη GETυπάρχει το μείγμα όλων εκείνων  των στοιχείων που συνδράμουν προς την κατεύθυνση της διατήρησης των υφιστάμενων πελατών – συνεργατών σε εξαιρετικά υψηλά ποσοστά. Επαρκές & επιστημονικά καταρτισμένο στελεχιακό δυναμικό, ισχυρή οικονομική θέση, εσωτερική τεχνογνωσία μη εξαρτώμενη από τρίτους και σαφή στρατηγική που δεν αλλάζει κατεύθυνση ευκαιριακά.