Η GET σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη μονάδων ενημέρωσης και αλληλεπίδρασης – Εμφάνιση Γεωχωρικών Δεικτών Αποδοτικότητας», ολοκλήρωσε με επιτυχία το σχεδιασμό ενός νέου μοντέλου αστικής διακυβέρνησης, βασισμένο σε δείκτες αποδοτικότητας, βάσει του προτύπου 37120 για “Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις”. Λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς στρατηγικές για τη βιωσιμότητα των πόλεων, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου Θεσσαλονίκης, επιλέχθηκαν και ενσωματώθηκαν στην ΥΓεΠ του, δείκτες παρακολούθησης (KPI’s), οι οποίοι εμφανίζονται στα πρότυπα ISO 37120 και ΕΛΟΤ 1457 και καλύπτουν πάνω από δέκα θεματικές κατηγορίες, όπως Εκπαίδευση, Ενέργεια, Περιβάλλον, Υγεία και Μεταφορές. Οι εν λόγω δείκτες, που προέκυψαν από τα διαθέσιμα γεωχωρικά δεδομένα του Δήμου, επιτρέπουν την παρακολούθηση της κατάστασης στον Δήμο αλλά και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής του λειτουργίας σε τομείς όπως πράσινο, καθαριότητα Η/Φ, Περιβάλλον, ΕΥΑΘ, ΟΑΣΘ, ασφάλεια κ.λπ., με χρήση μετρήσιμων και ποσοτικοποιήσιμων στοιχείων. Επιπλέον, σχεδιάστηκαν θεματικοί χάρτες για την οπτικοποίηση της χωρικής κατανομής των δεικτών απόδοσης. Η υλοποίηση του έργου αυτού, αποτελεί μια ιδιαίτερα πρωτοποριακή δράση που ενισχύει τη ψηφιακή στρατηγική του Δήμου Θεσσαλονίκης και θέτει τις βάσεις για τη μετάβαση της σε μια «ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ».

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι o Δήμος Θεσσαλονίκης απέσπασε πρόσφατα το βραβείο «Greek Green Awards 2019 – Βέλτιστες πρακτικές οργανισμών και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Περιβάλλον, την αειφορία, τις «Έξυπνες Πόλεις και την Κυκλική Οικονομία» στην κατηγορία «Ψηφιακή Στρατηγική “Έξυπνης Πόλης”» στην 3η διεθνή έκθεση Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Verde Tec που διεξήχθη το Φεβρουαρίου του 2019 με την υποστήριξη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Δείτε περισσότερα σχετικά με τους δείκτες παρακολούθησης εδώ: https://gis.thessaloniki.gr/sdi/?tab=panel-1429