Το Living Planet Symposium (LPS2019) της ESA πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο στις 13-17 Μαΐου 2019. Η GET σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» και την υποψήφια Διδάκτωρ Γεωργία Μαυροκέφαλου, στα πλαίσια του προγράμματος Βιομηχανικών Υποτροφιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ» με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), παρουσίασε επιτυχώς την εργασία με τίτλο «Use of Copernicus Marine Envrionment Monitoring Services (CMEMS) for the Remote Tracking of Marine Radioactive Pollution». Η εργασία αυτή παρουσιάζει τις εκτιμώμενες συγκεντρώσεις ενεργότητας του ραδιονουκλιδίου Καίσιο-137 (137Cs) σε περιοχές του Αιγαίου (Βόρειο Αιγαίο, Κόλπος Σούδας) και στον Κορινθιακό-Πατραϊκό Κόλπο, που έχουν υπολογισθεί με τη χρήση των δεδομένων CMEMS και τη σύγκριση των εκτιμήσεων αυτών με πραγματικά δεδομένα. Από τη σύγκριση των εκτιμώμενων και των πραγματικών μετρήσεων φάνηκε ότι οι εκτιμώμενες μετρήσεις είναι αρκετά κοντά στις πραγματικές παρουσιάζοντας r2 > 0.80. Από τις δειγματοληψίες και τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της εργασίας αυτής ήταν εμφανές ότι οι τιμές των συγκεντρώσεων ενεργότητας του 137Cs τα τελευταία έτη παραμένουν σταθερές με το Νότιο Αιγαίο και τον Κοριθιακό-Πατραϊκό να παρουσιάζουν τιμές μικρότερες των 5 Bq/m3 και το Βόρειο Αιγαίο να παρουσιάζει τιμές μικρότερες των 8 Bq/m3.

Διαγράμματα Βορείου Αιγαίου και Κορινθιακού Πατραϊκού Κόλπου:

Διαγράμματα Κόλπου Σούδας (Νότιο Αιγαίο):

Σχετικά με το συνέδριο: https://lps19.esa.int/NikalWebsitePortal/living-planet-symposium-2019/lps19

Εργασία σε πόστερ: