Η υλοποίηση του έργου SLIPO: Scalable Linking & Integration of Big POI Data που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμμτος Horizon 2020 (grant agreement No 731581) βρίσκεται σε εξέλιξη! Μπορείτε να δείτε εδώ το σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο.