Η GET είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συνεργασία της, ως μεταπωλητής, με την Sinergise Ltd, μια εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών η οποία δημιουργεί προηγμένες λύσεις διαχείρισης χωρικών δεδομένων. Ως μέρος αυτής της συνεργασίας, η GET, ως πάροχος λύσεων Γεωπληροφορικής βασισμένων σε ανοιχτά πρότυπα, ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοιχτού κώδικα και ανοιχτά δεδομένα, θα συνεχίζει να αναπτύσσει την ιδέα της Sinergise και να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου μέσω του Sentinel – Hub σε πελάτες στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Η Sinergise προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες δορυφορικών εικόνων για την ενσωμάτωση ανοιχτών δεδομένων Παρατήρησης Γης (Sentinel – 2, Landsat, etc.) σε οποιαδήποτε web, mobile ή desktop GIS εφαρμογή. Ο συνδυασμός των ικανοτήτων ανάπτυξης λογισμικού και γνώσης domain κάνει εφικτή την εστίαση σε τμήματα της διαδικασίας που δίνουν προστιθέμενη αξία στον πελάτη.  Ταιριάζοντας με τη GET, πρωτοπόρο εταιρεία στις λύσεις Γεωπληροφορικής, ο τομέας της Παρατήρησης Γης κερδίζει σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Με την τεχνογνωσία της GET και τις παρεχόμενες λύσεις, οι πελάτες θα επωφεληθούν από μια προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους προσέγγιση καθώς και από νέες λύσεις Παρατήρησης Γης χρήσιμες σε διάφορους τομείς (Διακυβέρνηση, Περιβάλλον και Φύση, Ενέργεια, Επιχειρηματική Ευφυΐα, Τουρισμός και Πολιτισμός, Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας).

«Μια επανάσταση έχει ξεκινήσει στην Παρατήρηση της Γης. Με ένα τεράστιο όγκο δεδομένων να είναι διαθέσιμα, μεγάλο μέρος των οποίων είναι δωρεάν, υπάρχουν πλέον αναρίθμητες ευκαιρίες για πολλές χρήσεις. Το Sentinel Hub αντιπροσωπεύει μέρος αυτής της διαδικασίας, αλλά χρειάζονται ακόμα να γίνουν πολλά, που δεν είναι δυνατόν να γίνουν μόνο από μια εταιρεία», αναφέρει ο Grega Milcinski, διευθυντής της Sinergise. «Υπάροχυν πολλά θέματα που πρέπει να λυθούν και επιτυχημένες εταιρείες που θα τα λύσουν με τη χρήση δεδομένων Παρατήρησης Γης είναι απαραίτητες. Θεωρούμε τη GET ως μία από αυτές».

Η Sinergise προσφέρει ανοιχτά δεδομένων δορυφορικών εικόνων πλήρως προσβάσιμων και αξιοποιήσιμων από εταιρείες και επαγγελματίες αφαιρώντας την πολυπλοκότητα της αρχειοθέτησης και διαχείρισης τεράστιων όγκων δεδομένων. Παρέχουν ένα ιδιαίτερα εύχρηστο εργαλείο το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί γρήγορα σε ένα υπάρχον Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα στην οργάνωση.

«Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία των δύο εταιρειών», εξηγεί ο Γαβριήλ Μαυρέλλης γενικός διευθυντής της GET. Οι λύσεις μας θα επεκτείνουν τις δυνατότητες που προσφέρει το Sentinel Hub. Χωρίς να ξεκινάμε από την αρχή, εξοικονομούμε χρόνο και χρήματα και συγκεντρωνόμαστε σε υπηρεσίες και εφαρμογές προστιθέμενης αξίας εστιάζοντας στις ανάγκες κάθε πελάτη. Η πλατφόρμα GETOpenData θα αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την αξία της μοναδικές υπηρεσίας που προσφέρει η Sinergise».

Το Sentinel Hub παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση σε δεδομένα παρατήρησης γης, εστιάζοντας σε δορυφόρους Sentinel αλλά υποστηρίζοντας και άλλες πηγές δεδομένων, όπως Landsat, Planet και άλλα. Χρησιμοποιεί διαδικτυακές cloud υπηρεσίες Amazon και καινοτόμες μεθόδους για την αποτελεσματική διαχείριση και διάχυση δεδομένων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιαδήποτε διαδικτυακή χαρτογραφική εφαρμογή επιτρέποντας την αξιοποίηση δεδομένων με εύκολο και οικονομικό τρόπο. Αφαιρεί τη μεγάλη ταλαιπωρία τηλεφόρτωσης, αποθήκευσης και διαχείρισης petabytes δεδομένων και απλά κάνει όλο το αρχείο, σε παγκόσμια βάση, εύκολα και άμεσα διαθέσιμο μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών. Οι προγραμματιστές ανάπτυξης εφαρμογών μπορούν να εστιάσουν πλέον σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και εφαρμογές για τους τελικούς χρήστες και όχι να σπαταλούν χρόνο για να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα των δεδομένων τηλεπισκόπησης. Το Sentinel Hub θα αυξήσει την εύκολη αξιοποίηση του προγράμματος Copernicus.

Live Demo