Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ενσωμάτωση των δεδομένων της αποστολής Sentinel-3 στις υπηρεσίες μας. Η Geospatial Enabling Technologies Ltd (GET) ως ο μοναδικός συνεργάτης της Sinergise Ltd στην Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσει την ιδέα του Sentinel Hub και με επιτυχία ενσωματώνει τη νέα υπηρεσία των δεδομένων Sentinel-3 στην υπάρχουσα πλατφόρμα GETOpenData.

Η GET ερευνά στο μέγιστο την αξία της νέας υπηρεσίας από τη Sinergise, προσφέροντας στην Ελληνική αγορά μια καινοτόμο λύση η οποία παρέχει ανοιχτά δεδομένα Παρατήρησης Γης που αποτελούνται από Sentinel-2, Landsat και πλέον Sentinel-3 δορυφορικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα Copernicus. Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της πλατφόρμας GETOpenData μπορούν να συνδυαστούν με την ανάπτυξη Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών έτσι ώστε οι χρήστες α έχουν πρόσβαση σε δεδομένα από ποικίλες πηγές μέσω του GET SDI portal και να επωφεληθούν από τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε συνόλου δεδομένων για να καταλήξουν σε πολύτιμα συμπεράσματα/αποτελέσματα.

Μιλώντας για ειδικά χαρακτηριστικά, η αποστολή Sentinel-3 (σε φάση εκκίνησης) καταγράφει τους ωκεανούς και τα ύδατα της ενδοχώρας μέσω Ocean και Land οργάνου, προσφέροντας «νέα μάτια» στη Γη, ειδικά όσον αφορά στις μετρήσεις ποιότητας υδάτων, μεταφορά/μετακίνηση ιζημάτων στις παράκτιες περιοχές, κλιματική αλλαγή καθώς και εκτίμηση για ατμοσφαιρικούς ρύπους και νέφη.

Τα δεδομένα Sentinel-3 μπορούν εύκολα να συνδυαστούν με δεδομένα Sentinel-2 και Landsat καθώς και με άλλες πηγές μέσω της πλατφόρμας GETOpenData για να υποστηρίξουν την παρατήρηση της κατάστασης της βλάστησης και των καλλιεργειών, τα συστήματα πρόβλεψης των ωκεανών, την καταγραφή περιβαλλοντικών και κλιματικών συνθηκών, που φέρνουν σημαντικά οφέλη στην κοινωνία μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος αποφάσεων.

Οι νέες λειτουργίες που ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα GETOpenData παρέχονται ως Software as a Service και συνεπώς δεν υπάρχει κόστος για την απόκτηση και τη συντήρηση του λογισμικού και των υποδομών.