Ο Δήμος Γορτυνίας είναι ο πρώτος Δήμος στη χώρα που έχει επενδύσει στη δημιουργία συνδυαστικής λύσης Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και Πύλης Ανοικτών Δεδομένων υλοποιώντας στην πράξη όσα ορίζουν οι νόμοι 3882/10 και 4305/15
Η ΥΓΕΠ είναι ένας «ζωντανός» μηχανισμός που απαιτεί εποπτεία, συντήρηση και εμπλουτισμό σε δεδομένα και λειτουργίες ώστε να συνεχίσει να παραμένει σύγχρονος και ουσιαστικός.
Στα πλαίσια αυτά η Υποδομή εμπλουτίστηκε με νέα δεδομένα που αφορούν στα δίκτυα ευρυζωνικών υποδομών όλων των οικισμών του Νομού Αρκαδίας όπου υπάρχουν διαγράμματα με λεπτομέρειες της θέσης των ενεργών κόμβων αλλά και αρχεία εποπτικής απεικόνισης όλης της υποδομής στα όρια του Δήμου.
Επιπλέον ενσωματώθηκαν στην εφαρμογή τα παραδοτέα της μελέτης των Μορφολογικών Κανόνων Δόμησης και Αρχιτεκτονικής που εκπονήθηκαν από το ΥΠΕΚΑ.
Για την υποστήριξη των πολιτών πλέον η υποδομή παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης αιτημάτων – προβλημάτων που αφορούν το δίκτυο του ηλεκτροφωτισμού.