Στο website PreventionWeb δημοσιεύθηκε άρθρο σχετικά με τη χρήση δορυφορικών εικόνων για τη διαχείριση κρίσεων μετά από πλημμύρες με λεπτομερή αναφορά σε λύση της GET στην περίπτωση των πληρμμύρων στην περιοχή της Φαρκαδόνας τον Φεβρουάριο. Το εν λόγω άρθρο αναδημοσιεύθηκε και στη σχετική σελίδα των Ηνωμένων Εθνών. Στους παρακάτω συνδέσμους μπροείτε να διαβάσετε τις δημοσιεύσεις:
Greece: The use of satellite imagery in crisis management after flooding
Using new techniques in Greece to track the effects of flooding