Ο Δήμος Αγρινίου προχώρησε σε ανανέωση της συνεργασίας του με την GET μέσω της νέας σύμβασης που υπογράφει στις 23 Ιουνίου του 2022.

Με την υπογραφή της νέας σύμβασης ο Δήμος Αγρινίου προχωράει στην επέκταση και συντήρηση της υπάρχουσας υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών του Δήμου Αγρινίου GEO ICT προσθέτοντας την κάθετη εφαρμογή Υποστήριξης Πολεοδομίας GET e-POLEO.

Πλέον των βασικών λειτουργιών μιας σύγχρονης διαδικτυακής χαρτογραφικής εφαρμογής, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους πλήθος λειτουργιών που διευκολύνουν την άντληση διαθέσιμων στοιχείων για το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου. Με την ολοκλήρωση του συστήματος ο Δήμος Αγρινίου θα έχει επεκτείνει την Υποδομή ελεύθερων διαθέσιμων γεωχωρικών δεδομένων που θα υποστηρίζει τις ανάγκες των υπηρεσιών του σε εφαρμογές Γεωπληροφορικής αλλά και τις ανάγκες των συναλλασσόμενων με το Δήμο πολιτών και επαγγελματιών μέσω σχετικών διαδικτυακών υπηρεσιών.