Η GET συνεχίζει με επιτυχία την ανάπτυξη έργων στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures), σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και την τροφοδότηση «κάθετων» εφαρμογών. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν οι Δήμοι Παπάγου- Χολαργού, Ηρακλείου (Κρήτης) και Αγίας Παρασκευής. Όντας μακροχρόνιοι πελάτες της GET, προχώρησαν για άλλη μια φορά στην επέκταση των ΥΓΕΠ και τον εμπλουτισμό τους με δεδομένα γεωχωρικού ενδιαφέροντος και νέες λειτουργίες αξιοποίησης και ανάδειξης των δεδομένων αυτών μέσω νέων έργων που υλοποιούνται στο 2020.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού προχωρά στην επέκταση και συντήρηση της ΥΓΕΠ του Δήμου, τόσο με εμπλουτισμό του περιεχομένου και των δυνατοτήτων του συστήματος. Η υποδομή θα συμπληρωθεί με το νέο πολεοδομικό υλικό και θα εμπλουτισθεί με σύνολα δεδομένων, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της χρήσης της εφαρμογής από εξωτερικούς και εσωτερικούς χρήστες και την αποσυμφόρηση της Υπηρεσίας – όσο και με τη δημιουργία υποβάθρου αναφοράς κατά μήκος του οδικού δικτύου του Δήμου. Στόχος είναι να αποτυπωθεί, με τη μορφή πιλότου, η υφιστάμενη κατάσταση και να δημιουργηθεί η υποδομή σε πληροφορίες που θα αποτελέσει τη βάση για μελλοντικές αναφορές.

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου επενδύει συστηματικά την τελευταία δεκαετία, στην ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής για την ψηφιακή διαχείριση των γεωχωρικών του δεδομένων. Ταυτόχρονα, η χρήση του συστήματος και μέσα από την απόκριση των χρηστών αναδεικνύονται ως απαραίτητα και συμπεριλαμβάνονται στο νέο έργο:

  • ο εμπλουτισμός του συστήματος με νέο περιεχόμενο
  • η ανάπτυξη νέων κάθετων εφαρμογών
  • η παροχή υποστήριξης στην υπηρεσία προκειμένου να ανταπεξέλθει στα αιτήματα των χρηστών για διορθωτικές/συμπληρωματικές παρεμβάσεις

Τέλος, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής προχωράει στη δημιουργία υποδομής για την Υπηρεσία Καθαριότητας, με στόχο την παροχή ενός νέου χρήσιμου εργαλείου λήψης αποφάσεων.  Η υποδομή, η οποία θα υλοποιηθεί αξιοποιώντας το υφιστάμενο γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα του Δήμου (ΥΓΕΠ), θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Καθαριότητας οι οποίες αφορούν στη μελέτη, σχεδίαση και εισήγηση για τη βελτίωση των συστημάτων και μέσων αποκομιδής/μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς και τη μέριμνα για τη χωροθέτηση, την τοποθέτηση και τη συντήρηση των κάδων.

Παρατηρείται ότι με τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των δεδομένων που προσφέρονται μέσω της εκάστοτε Γεωπύλης, αλλά και την ωρίμανση των έργων αυτών, η επισκεψιμότητα παρουσιάζει ανοδική τάση, καθώς όλο και περισσότεροι χρήστες, επαγγελματίες και πολίτες χρησιμοποιούν τις εφαρμογές για να ανατρέξουν στα ανοιχτά δεδομένα των Δήμων και να λύσουν καθημερινά προβλήματα.