Οι ιδιοκτήτες, παραγωγοί και χρήστες των γεωχωρικών δεδομένων είναι ανάγκη να διαμορφώσουν την Ευρωπαϊκή αγορά δεδομένων.

Στο έργο Opertus Mundi του προγράμματος Ορίζοντας 2020 είμαστε στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς χωρικών δεδομένων. Το όραμά μας; Ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης για εύκολη αναζήτηση, διαμοιρασμό, αγορά και χρήση των γεωχωρικών δεδομένων που θα εξασφαλίζει χαμηλό κόστος και μεγάλη ευελιξία. 

Αλλά πρώτα θέλουμε τη γνώμη σας. Πείτε μας τι είναι σημαντικό για εσάς για να το υλοποιήσουμε. 

Λάβετε μέρος στη διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποιούμε. 

Ως ιδιοκτήτης ή παραγωγός δεδομένων εδώ: https://www.surveymonkey.de/r/26DM5RN ή ως χρήστης των δεδομένων εδώ: https://www.surveymonkey.de/r/CKNGJ57