Η GET συντονίζει το νέο ερευνητικό έργο “ 5DARCHitecturalAIrDocumentation – 5DARCHAID” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου HORIZON2020 UFO. Το έργο υλοποιείται από συνεργατικό σχήμα τεσσάρων (4) εταίρων: της Asociatia Monumentum, της JGC, της HERITAGE MANAGEMENT e-SOCIETY (HERMeS) και της GET, ενώ το τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου συμμετέχει στην έρευνα τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς του παραδοσιακού οικισμού της Άνω Σύρου.

Στο 5D-ARCH-AID, προτείνεται μια νέα καινοτόμος υπηρεσία, η οποία συνδυάζει την καταξιωμένη μεθοδολογία τεκμηρίωσης ιστορικών κτιρίων HERMeS, αποτυπώσεις από Μικρά Ιπτάμενα Αντικείμενα (SFOs) και ψηφιακές τεχνολογίες για την 3D μοντελοποίηση και 5D αποτύπωση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η υπηρεσία 5D-ARCH-AID θα αποτελέσει εργαλείο για την τεκμηρίωση της παθολογίας κτηρίων και οικισμών, για τη δημιουργία σχεδίων διατήρησης, τη διαμόρφωση εργαλείων λήψης αποφάσεων για την προτεραιοποίηση παρεμβάσεων, και για την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινοτήτων για τη διάσωση της πολιτιστική τους κληρονομιά.

Η μεθοδολογία υλοποίησης του 5D-ARCH-AID ευελπιστεί να μειώσει σημαντικά το κόστος τεκμηρίωσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, μειώνοντας παράλληλα τους χρόνους υλοποίησης χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των αποτελεσμάτων.