Η GET συνεχίζει με επιτυχία την ανάπτυξη έργων στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures), σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και την τροφοδότηση «κάθετων» εφαρμογών. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν οι Δήμοι Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Ζίτσας, οι οποίοι όντας μακροχρόνιοι πελάτες της GET, προχώρησαν για άλλη μια φορά στην επέκταση των ΥΓΕΠ και τον εμπλουτισμό τους με δεδομένα γεωχωρικού ενδιαφέροντος και νέες λειτουργίες αξιοποίησης και ανάδειξης των δεδομένων αυτών μέσω νέων έργων που υλοποιούνται στο 2021. 

Τόσο στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας, όσο και στο Δήμο Ζίτσας, οι εργασίες προς υλοποίηση περιλαμβάνουν επέκταση και εμπλουτισμό του συστήματος με νέα σύνολα δεδομένων αλλά και ανάπτυξη νέων λειτουργιών/εφαρμογών.