Η GET συνεχίζει με επιτυχία την ανάπτυξη έργων στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures), σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και την τροφοδότηση «κάθετων» εφαρμογών Πολεοδομίας. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα αποτελούν οι Δήμοι του Ηρακλείου, των Χανίων και του Κερατσινίου, οι οποίοι προχώρησαν στην επέκταση των ΥΓΕΠ και τον εμπλουτισμό τους με δεδομένα πολεοδομικού ενδιαφέροντος και νέες λειτουργίες αξιοποίησης και ανάδειξης των δεδομένων αυτών μέσω νέων έργων που υλοποιούνται στο 2019.  

Στόχος είναι  η οργάνωση κάθε μορφής πληροφορίας που σχετίζεται με τη θέση και ειδικά της πολεοδομικής πληροφορίας σε ένα ενιαίο, κεντρικά προσβάσιμο και χωρικά ενεργοποιημένο σύστημα και, κατ’ επέκταση, ο εκσυγχρονισμός της εσωτερικής λειτουργικής οργάνωσης και διεκπεραίωσης των διαδικασιών των Δήμων, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και η εξοικονόμηση πόρων. Η νέα λειτουργικότητα με τα πολεοδομικά χαρακτηριστικά αναπτύχθηκε και ενσωματώθηκε στις υπάρχουσες υποδομές  για να προσφέρουν  ένα μοναδικό σημείο πρόσβασης στην αποδελτιωμένη νομοθεσία, τα σύνολα δεδομένων, τα διαγράμματα και το πολεοδομικό καθεστώς εντός των ορίων των Δήμων.

Για την υλοποίηση των έργων αυτών χρησιμοποιούνται  διάφορες τεχνολογίες ΕΛ/ΛΑΚ, οι οποίες προσφέρουν ευέλικτους τρόπους πρόσβασης στα γεωχωρικά δεδομένα, μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών, βασισμένων σε ανοικτά πρότυπα (OGC)

Με τον τρόπο αυτό, η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποκτά ένα πολύτιμο και εύχρηστο εργαλείο Γεωπληροφορικής, για τους εργαζόμενους στο Δήμο, τους επαγγελματίες και τους πολίτες, το οποίο συμβάλει στην προώθηση της κοινής επιχειρησιακής εικόνας και της διαφάνειας, καθώς την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων, την εξυπηρέτηση του κοινού και τη διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς.

Εντυπωσιακό στοιχείο αποτελεί η επισκεψιμότητα που παρουσιάζουν οι σελίδες των ΥΓΕΠ, αλλά και τα σχόλια, τα οποία υποβάλλονται στο ερωτηματολόγιο, που αποδεικνύουν τη χρησιμότητα στην καθημερινή εξυπηρέτηση του πολίτη, σε θέματα Πολεοδομικού ενδιαφέροντος και όχι μόνο. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, τα τελευταία τρία χρόνια, έχουν επισκεφθεί τη Γεωπύλη του Δήμου Ηρακλείου παραπάνω από 20.000 μοναδικοί χρήστες και έχουν καταγραφεί πάνω από 100.000 επισκέψεις. Παρόμοια στατιστικά επισκεψιμότητας παρουσιάζει και η Γεωπύλη του Δήμου Θεσσαλονίκης, με 22.000 νέους χρήστες και παραπάνω από 40.000 περιόδους σύνδεσης.

Τέλος, παρατηρείται ότι με τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των δεδομένων που προσφέρονται μέσω της Γεωπύλης, αλλά και των ωρίμανση των έργων αυτών η επισκεψιμότητα παρουσιάζει ανοδική τάση, καθώς όλο και περισσότεροι χρήστες, επαγγελματίες και πολίτες χρησιμοποιούν τις εφαρμογές για να ανατρέξουν στα ανοιχτά πολεοδομικά δεδομένα των Δήμων και να λύσουν καθημερινά προβλήματα.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

http://gis.heraklion.gr/sdi/