Στο πλαίσιο λειτουργίας του «Μητρώου Τοπογραφικών Διαγραμμάτων», το οποίο βασίζεται στη λύση GET CITY PLANNING που παρέχουμε για τη Διαχείριση Τεχνικών Μελετών, η GET κλήθηκε να αναλάβει την υλοποίηση του νέου έργου της ΔΑΕΜ του Δήμου Αθηναίων, το οποίο αφορά στην πληθύσμωσή του με στοιχεία των Υπηρεσιών του Δήμου.

Το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών αφορά στις Υπηρεσίες επεξεργασίας και εισαγωγής στοιχείων τοπογραφικών διαγραμμάτων της εφαρμογής Μητρώου Τοπογραφικών Διαγραμμάτων που χρησιμοποιεί το Τμήμα Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Πόλεως της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ανθεκτικότητας, Καινοτομίας & Τεκμηρίωσης του Δήμου Αθηναίων.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν από τη GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES είναι:

  • Τήρηση καταλόγου χορηγηθέντων στοιχείων, ο οποίος θα περιλαμβάνει όνομα αρχείου και ημερομηνία χορήγησης.
  • Εισαγωγή έως 3.500 διαγραμμάτων
  • Έλεγχος του περιεχομένου των αρχείων. Σε περιπτώσεις που τα αρχεία παρουσιάζουν ελλείψεις, σφάλματα θα επιστρέφονται για διόρθωση/συμπλήρωση από τις Υπηρεσίες του Δήμου και θα ενημερώνεται σχετικά ο κατάλογος.
  • Δημιουργία αρχείου pdf για κάθε αρχείο μορφής dwg, dxf
  • Δημιουργία αρχείου dwg για κάθε αρχείο μορφής dxg
  • Δημιουργία μεταδεδομένων για κάθε αρχείο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Μητρώου Τοπογραφικών Διαγραμμάτων (βλ. πίνακα μεταδεδομένων).
  • Εισαγωγή στο Μητρώο Τοπογραφικών Διαγραμμάτων