Το ερευνητικό έργο MARRE παρουσιάστηκε στο 22ο συνέδριο AGILE 2019 (Association of Geographic Information Laboratories in Europe), το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό, στην Κύπρο στις 17-20 Ιουνίου 2019. Στόχος του συνεδρίου ήταν να αναδείξει το ρόλο και τη συμβολή των Γεωχωρικών Τεχνολογιών στην Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, με κύρια θέματα, μεταξύ άλλων:

  • Ανάλυση και οπτικοποίηση των «Μεγάλων» Γεωχωρικών δεδομένων
  • Παρουσίαση των εθελοντικών και κοινοτικών Παρατηρητηρίων Γεωχωρικών πληροφοριών
  • Αξιολόγηση των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων, οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση των Τεχνολογιών Γεωχωρικών δεδομένων
  • Εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα GIS

Στο πλαίσιο αυτό, οι συνεργαζόμενοι φορείς του έργου MARRE, οι οποίοι είναι το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλάσσιων Βιοεπιστημών (ΤΩΘΒ) και η Geospatial Enabling Technologies (GET) συμμετείχαν στο συνέδριο με την εργασία για το «Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των Ελληνικών θαλασσών με τη χρήση δορυφορικών τηλεπισκοπικών δεδομένων και in-situ μετρήσεων». Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν με τη μορφή αφίσας οι επιμέρους στόχοι, τα δεδομένα και οι μετρήσεις πεδίου, καθώς και η μεθοδολογία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου MARRE.

Δείτε αναλυτικά εδώ τα θέματα των παρουσιάσεων, καθώς και τα δημοσιευμένα άρθρα και τις αφίσες του συνεδρίου.