Ο Δήμος Αμαρουσίου και η GET συνεχίζουν τη μακροχρόνια, επιτυχημένη συνεργασία τους με ένα νέο έργο αντικείμενο και σκοπός του οποίου αποτελεί η κοινοχρησία, η ορθολογικότερη διαχείριση των γεωχωρικών δεδομένων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Υπηρεσιών του Δήμου και κατ’ επέκταση του συναλλασσόμενου κοινού με την άντληση επικαιροποιημένης και έγκυρης πολεοδομικής πληροφορίας και ενημέρωσης, στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος GIS του Δήμου με λογισμικά ελεύθερα (δωρεάν), ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) που είναι φιλικά προς το χρήστη, για τη δημιουργία Διαδικτυακής Πύλης Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου, η οποία θα καταστήσει διαθέσιμη την πλειοψηφία των πληροφοριών πολεοδομικού χαρακτήρα μέσω Διαδικτύου, αλλά και θα παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους δημότες/πολίτες, τους επαγγελματίες (μηχανικούς, δικηγόρους, μελετητές), φορείς και λοιπούς ενδιαφερόμενους. Ο στόχος θα επιτευχθεί με το σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, υποστήριξη και συντήρηση του παρόντος συστήματος.

Κατά την υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί:

  • Εμπλουτισμός της υποδομής με νέο περιεχόμενο πολεοδομικού χαρακτήρα
  • Αναβάθμιση των λογισμικών ανοικτού κώδικα της υφιστάμενης υποδομής και ανάπτυξη νέων μονάδων λογισμικού με χρήση αυτών, όπως η υπηρεσία χορήγησης αντιγράφου όρων δόμησης και η υπηρεσία χορήγησης αποσπάσματος χρήσεων γης
  • Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τεχνογνωσίας στα στελέχη του Δήμου
  • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας
  • Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και φιλοξενίας
  • Υποστήριξη δράσεων εξωστρέφειας του Δήμου, με γνώμονα τη μεγιστοποίηση της χρήσης της εφαρμογής από εξωτερικούς χρήστες (αλλά και εσωτερικούς) και την αποσυμφόρηση της Υπηρεσίας