Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημιουργία του ιστοτόπου https://lifeasti.eu/ για το έργο “Implementation of a forecAsting System for urban heaT Island effect for the development of urban adaptation strategies – LIFE ASTI” (Εφαρμογή συστήματος πρόβλεψης του φαινομένου της Αστικής Νησίδας Θερμότητας για την ανάπτυξη στρατηγικών αστικής προσαρμογής) στο πλαίσιο του Προγράμματος “LIFE 2014-2020”, για το υποπρόγραμμα Climate Action” / Πρόσκληση “LIFE 2017”. Ο ιστότοπος αποτελεί το παραδοτέο “First version of project website and Web 2.0 Communication Tools” της ενέργειας E1 “General audience communication and dissemination activities – community Engagement” για τη δημιουργία του πακέτου παρουσίασης του έργου (ιστότοπος, λογότυπο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης).

Ο ιστότοπος παρέχει πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο, τους στόχους, την πρόοδο και τα δημόσια αποτελέσματα του έργου (προϊόντα πρόβλεψης και προειδοποίησης) και θα εμπλουτίζεται με πολυμεσικό υλικό (κανάλι YouTube, Twitter κ.α.) καθ΄ όλη τη διάρκεια του έργου, αλλά και σε διάρκεια πέντε χρόνων μετά από τη λήξη του, συμβάλλοντας, με τον τρόπο αυτό, στην εξωστρέφεια και τη διάδοση του έργου στο κοινό.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 60%, ενώ το υπόλοιπο 40% καλύπτεται από ίδιες πόρους του κάθε εταίρου.

Το εταιρικό σχήμα για την υλοποίηση του έργου αποτελείται από:

  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (συντονιστής εταίρος)
  • Azienda Sanitaria Locale Roma 1
  • Geospatial Enabling Technologies
  • Institute of Atmospheric Sciences and Climate National Research Council of Italy
  • Δήμος Θεσσαλονίκης
  • Sympraxis Team P.C.