Με αφορμή την ολοκλήρωση του έργου IRC-HERMES, η GET σας προσκαλεί να «ξεναγηθείτε» σε κάθε μια από τις τέσσερεις πόλεις που συμμετείχαν σε αυτό, να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα του έργου, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την ψηφιακή αποτύπωση και ανάλυση του πολιτισμικού αποθέματος κτιρίων/οικισμών της κάθε πόλης και εφόσον σας ενδιαφέρει να δημιουργήσετε το δικό σας σχέδιο διάσωσης για την εκάστοτε πόλη.

Οι πόλεις που συμμετείχαν ήταν η Κέρκυρα (http://corfu.irc-hermes.eu/), η Σάμος (http://samos.irc-hermes.eu/), η Οχρίδα (http://ohrid.irc-hermes.eu/) και το Αργυρόκαστρο (http://argyrokastro.irc-hermes.eu/). Για κάθε μια πόλη ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί αναλυτικά και να δει φωτογραφίες για κάθε ένα κτήριο που τεκμηριώθηκε ψηφιακά (μέσω της σελίδας Building Stock), να δει το σχέδιο διάσωσης HERMeS που προέκυψε για κάθε οικισμό (μέσω της σελίδας HERMeS Conservation Plan), αλλά και να φτιάξει ένα δικό του σχέδιο διάσωσης για την πόλη (μέσω της σελίδας Your Conservation Plan).  Τέλος, ο επισκέπτης μπορεί να επισκεφθεί την εκπαιδευτική πύλη του έργου (https://learning.irc-hermes.eu/) σκοπός της οποίας είναι να εισαγάγει τους τους μαθητευόμενους στην έννοια της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.

H GET συμμετείχε στη σχεδίαση και ανάπτυξη του έργου του έργου IRC-HERMES ως υπεργολάβος του ΕΚ «Αθηνά» με σκοπό τη διάθεση μιας ενιαίας πλατφόρμας για τη στρατηγική διαχείριση κτιρίων οικισμών/περιοχών και την καταγραφή, υποστήριξη, προστασία και ανάδειξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς και ως υπεργολάβος του ΤΕΠΑΚ για τις υπηρεσίες Ψηφιακής Αποτύπωσης 360 μοιρών (σφαίρα) σε ανάλυση 4Κ των ιστορικών κέντρων των τεσσάρων ιστορικών πόλεων του έργου. Το έργο IRC-HERMES στηρίχθηκε στην πρότερη επιτυχημένη υποδομή HERMeS (Europa Nostra Award, 2015) και περιελάμβανε την καταγραφή και ψηφιοποίηση των κτιρίων/οικισμών υψηλού πολιτισμικού ενδιαφέροντος, την αυτοματοποιημένη προτεραιοποίηση παρεμβάσεων προς τις τοπικές αρχές και την εφαρμογή κοινών γνωρισμάτων πολιτισμικής κληρονομιάς, φυσιογνωμίας και παθολογίας. Τα αποτελέσματα του έργου ανοικτά δεδομένα καταγραφής κτιρίων/οικισμών, ενιαίες επιτόπιες επιγραφές, εφαρμογή οδηγού/ενημέρωση προς τους επισκέπτες, καθώς και πλατφόρμα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας προσφέρονται ανοιχτά.