Φέτος, η GET θα συμμετάσχει στο Διεθνές Συνέδριο International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, από 1 έως 3 Απριλίου 2020. [Ιστότοπος συνεδρίου].  

Το συνέδριο συντονίζεται από τη Μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με γνώμονα την Πολιτική του Πανεπιστημίου των Ηνωμένων Εθνών (UNU-EGOV). Το συνέδριο ICEGOV καθιερώθηκε με την πάροδο των χρόνων ως ένα από τα πιο σημαντικά συνέδρια στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (EGOV), λόγω του μοναδικού συνδυασμού ακαδημαϊκών και επαγγελματιών που λαμβάνουν μέρος σε αυτό. Το συνέδριο προωθεί την αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, κυβερνήσεων, βιομηχανίας και διεθνών οργανισμών, τα οποία είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη του EGOV και της κοινότητας του. 

Η GET θα παρουσιάσει στη Συνεδρία του Δημόσιου Τομέα (Παρασκευή 3 Απριλίου, 11: 00-13: 00) ένα έργο που υλοποιείται από κοινού από το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και το Δήμο Θέρμης. Η εργασία έχει τίτλο: “ThermiAir: Ένα καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα για αερομεταφερόμενα σωματίδια στην Θέρμη της Ελλάδας”. Παρουσιάζει την εγκατάσταση και λειτουργία ενός δικτύου ποιότητας της ατμόσφαιρας που βασίζεται σε αισθητήρες IoT, το οποίο, σε συνδυασμό με εφαρμογές ιστού και έξυπνων φορητών συσκευών θα παρέχει στους τοπικούς φορείς και τους πολίτες  πληροφορίες για την ατμοσφαιρική ρύπανση, τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και ιστορικά, για την εξέταση των χωροχρονικών της διακυμάνσεων. [Ιστότοπος ThermiAir]