Η GET, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη λύσεων επιχειρηματικής ευφυΐας, στην αξιοποίηση των ανοικτών δεδομένων και στην περιβαλλοντική πληροφορική, αξιοποιεί και αναδεικνύει τα ανοικτά δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) με την ανάπτυξη μιας διαδραστικής διαδικτυακής εφαρμογής.

H EMY, μέσα από το διαδικτυακό της τόπο (http://www.emy.gr) παρέχει δωρεάν, ελεύθερα πρωτογενή κλιματικά δεδομένα (ανά 6ωρο) για 21 μετεωρολογικούς σταθμούς της χώρας και για μια τριακονταετία (1975-2005).  Τα δεδομένα αυτά αποτελούν μια πολύτιμη πηγή μετεωρολογικής / κλιματικής πληροφορίας, καθώς αφορούν μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ χωρικά καλύπτουν το σύνολο της χώρας (ηπειρωτική και νησιωτική).

Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία σε θέματα ανάλυσης δεδομένων (data analytics), η GET προσφέρει ένα διαδραστικό και φιλικό προς το χρήστη διαδικτυακό περιβάλλον για την θέαση και ανάλυση των δεδομένων.

Ο χρήστης μπορεί να δει τα δεδομένα οπτικοποιημένα σε χάρτη ή/και με τη μορφή διαγραμμάτων. Επιπλέον, μπορεί να αλληλεπιδράσει με αυτά επιλέγοντας χρονική περίοδο, καθορίζοντας τις ώρες της ημέρας που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των στατιστικών μεγεθών ή το μετεωρολογικό σταθμό. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες (ερευνητές, ακαδημαϊκή κοινότητα, φορείς, πολίτες) να κατανοήσουν τη χωρο-χρονική εξέλιξη των μετεωρολογικών παραμέτρων και να αντιληφθούν τις τάσεις που σχετίζονται με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα. Παραδείγματος χάρη , η κλιματική αλλαγή, η οποία  αποτυπώνεται στην εφαρμογή με την αύξηση της θερμοκρασίας που εμφανίζουν οι χρονοσειρές όλων των μετεωρολογικών σταθμών.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο της GET:

http://www.getopendata.gr/bi/emy/

https://www.getmap.eu/live-apps/