Η GET σε συνεργασία με την Εταιρεία ENVECO A.E. συμμετείχε στην υλοποίηση έργου για την ανάπτυξη «Εφαρμογής διαδικτυακής παρουσίασης των στοιχείων του προγράμματος παρακολούθησης της Ελληνικός Χρυσός A.E.». Η Εφαρμογή είναι διαδικτυακή και εμφανίζει περιβαλλοντικά δεδομένα της κεντρικής βάσης περιβαλλοντικών μετρήσεων της Ελληνικός Χρυσός A.E.. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης των δεδομένων ενδιαφέροντος βάσει περιγραφικών κριτηρίων, όπως περιοχή, κατηγορία, σταθμός, χρονική περίοδος (ημ/νία, ώρα). Τα αποτελέσματα της αναζήτησης παρουσιάζονται τόσο σε πινακοποιημένη μορφή, όσο και με τη μορφή γραφημάτων.

Μέσω της εφαρμογής δίνεται η δυνατότητα  χαρτογραφικής αναπαράστασης των σταθμών (σημείων) μέτρησης, η παρουσίαση των σταθμών πραγματοποιείται σε διαδραστικό χάρτη ανά θεματική ενότητα (π.χ. αέρια ρύπανση, νερά, θόρυβος κ.λπ.), η επιλογή πληροφοριών για το σταθμό παρέχει αφενός περιγραφικά χαρακτηριστικά του σταθμού, όπως τοποθεσία, περιγραφή, κωδικό κ.λπ., αφετέρου επιτρέπει τη μετάβαση στην καρτέλα αναζήτησης και παρουσίασης αποτελεσμάτων. Τέλος η εφαρμογή υλοποιήθηκε με τη χρήση και παραμετροποίηση του GET SDI Portal. Δείτε εδώ την εφαρμογή https://environmental.hellas-gold.com/