Η ΝΑΜΑ ΑΕ σε συνεργασία με την GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES θα δημιουργήσει για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας πύλη πρόσβασης σχεδόν πραγματικού χρόνου, σε ανοικτά δορυφορικά δεδομένα του συστήματος Copernicus. Μέσω δυναμικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών θέασης και τηλεφόρτωσης σύμφωνα με τα πρότυπα του OGC, θα μπορεί ο επισκέπτης – χρήστης να αναζητήσει, δεί και χρησιμοποιήσει πολυφασματικές δορυφορικές εικόνες για κάθε σημείο ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος σε μεγάλο χρονικό εύρος.
Η υπηρεσία μπορεί να υποστηρίξει μεταξύ άλλων δυναμικά ανάγκες γεωγραφικής επιμόρφωσης, παρακολούθησης του περιβάλλοντος, διαχείρισης κρίσεων, εντοπισμού αλλαγών χρήσεων, παρακολούθησης δεικτών θαλάσσιου περιβάλλοντος, καταγραφή δεδομένων που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή.
Η υπηρεσία πρόσβασης στα δορυφορικά δεδομένα Sentinel θα συνοδεύεται από εργαλεία που θα μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα και αυτοδύναμα παρέχοντας τη δυνατότητα αξιοποίησης των διαδικτυακών υπηρεσιών από άλλες εφαρμογές ή αυτόνομα ή μέσω του προσφερόμενου λογισμικού.
Η υπηρεσία παρέχεται μέσω της συνδρομητικής υπηρεσίας Sentinel Hub της Sinergise.