Το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας διοργάνωσε την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2017 Ημερίδα με θέμα Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών: Απαραίτητο εργαλείο για την Ανάπτυξη της Χώρας. GET ως μια εταιρεία με περισσότερα από 10 έτη εμπειρίας στην ανάπτυξη Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών για περισσοτέρους από 30 φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ήταν χορηγός  της ημερίδας υποστηρίζοντας την σημαντική αυτή πρωτοβουλία. Μπορείτε να δείτε εδώ το πρόγραμμα της Ημερίδας. Επιπλέον καταθέσαμε την εμπειρία μας από  την υλοποίηση έργων δημιουργίας Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών μέσω του ακόλουθου κειμένου, πατήστε εδώ. Η GET θα βρίσκεται με περίπτερο στο χώρο της ημερίδας και ως μέλος της Ομάδας έργου του ερευνητικού έργου SLIPO: Scalable Linking & Integration of Big POI Data, θα ενημερώνει τους συμμετέχοντες για το εν λόγω έργο, τους στόχους και τις προοπτικές του για φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και μηχανικούς.