Η GET συνεχίζει να υποστηρίζει το Copernicus Hackathon 2019, το οποίο θα διοργανωθεί στην Αθήνα για δεύτερη χρονιά στο Corallia Si-Cluster, προσφέροντας πρόσβαση σε δεδομένα Sentinel μέσω του Sentinel HUB API. Κάθε συμμετέχων θα αποκτήσει πρόσβαση μέσω API σε σύγχρονα δορυφορικά δεδομένα μέσω OGC υπηρεσιών (WMS/WMTS/WFS/WCS).

Στο Copernicus Hackathon 2019, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να επιλέξουν μέσα από μια πληθώρα πρωτοποριακών προκλήσεων για την Παρατήρηση της Γης και να αναπτύξουν τις ιδέες τους με την καθοδήγηση των συμβούλων και υποστηρικτών του Hackathon. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή από εδώ. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι δωρεάν.