Η GET συμμετέχει στο workshop “Archaeology in the City” , το οποίο πρόκειται να διοργανωθεί στις 16 με 17 Οκτωβρίου 2019 από το ινστιτούτο CLUE+ του πανεπιστημίου VU στο Άμστερνταμ και του “Federico II” της Νάπολης, σε συνεργασία με την Herity International, με θέμα «Αρχαιολογία στην πόλη». Στο workshop θα αναλυθούν θέματα που αφορούν στην επέκταση του αστικού ιστού σε πόλεις με έντονη την παρουσία αρχαιοτήτων και θα εξεταστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του φαινομένου, καθώς και οι μεθόδοι και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται στα διάφορα στάδια από την απόκτηση, τεκμηρίωση και αποθήκευση δεδομένων, έως την αξιοποίηση των δεδομένων αυτών, με σκοπό την εφαρμογή πολιτικών για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Στο πλαίσιο αυτό, η GET σε συνεργασία με  Δίπυλον, τη μη κερδοσκοπική εταιρεία για τη μελέτη της αρχαίας τοπογραφίας, θα παρουσιάσει την εργασία με θέμα “Χαρτογράφηση της Αρχαίας Αθήνας: μετάβαση από τα κατακερματισμένα αρχαιολογικά δεδομένα στον ψηφιακό χάρτη”.

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για το έργο και σχετικά με το workshop εδώ.