Στον μηνιαίο τοπικό τύπο (Θόρυβος, μηνιαία εφημερίδα, Οκτώβριος 2016, Φύλλο 9) του Δήμου Παπάγου – Χολαργού δημοσιεύθηκε άρθρο για την έναρξη λειτουργίας της Γεωπύλης, μέρος του έργου που υλοποίησε για το Δήμο Παπάγου Χολαργού η εταιρεία GET. Ο δήμος Παπάγου – Χολαργού διαθέτει πλέον Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών η οποία υποστηρίζει το Δήμο να είναι μια σύγχρονη έξυπνη πόλη διαθέοτνας δωρεάν εφαρμογές και ανοιχτά δεδομένα προς του κατοίκους και τους επαγγελματίες. Η Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών εναρμονίζεται με την κοινοτική οδηγία INSPIRE.