Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, η GET ανακοινώνει τη συνεργασία της με το Δίπυλον, τη μη κερδοσκοπική εταιρεία για τη μελέτη της αρχαίας τοπογραφίας και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα από τη σύμπραξη διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας, της Πληροφορικής και της Χαρτογραφίας. Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, η GET θα υποστηρίξει το Δίπυλον στο έργο του για την προώθηση της αρχαιολογικής και ιστορικής έρευνας και την προβολή του μνημειακού μας αποθέματος, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας χωρικά ενεργοποιημένη βάση δεδομένων με τη χρήση Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα