Τα τελευταία χρόνια, βιώνουμε ακραία καιρικά φανόμενα. Από άποψη απώλειας ζωής και καταστροφής περιουσίας, οι πλημμύρες θεωρούνται οι κυρότερες φυσικές καταστροφές. Η χρήση των δορυφορικών δεδομένων χρησιμοποιείται όλο και πιο πολύ από τους ειδικούς για την εκτίμηση των καταστροφών. Τα δεδομέα Copernicus Sentinel παρέχουν εικόνες σε σχεδόν πραγματικό χρονο και αποτελούν ιδίαιτερα σημαντική πληροφοριών για τους Φορείς που πρέπει να αντιμετωπίσουν την κρίση κατά τη διάρεκια αλλά και μετά από την πλημμύρα. Διαβάστε εδώ το σχετικό άρθρο της Sinergise στο οποίο αναφέρονται οι πρόσφατες πλημμύρες σττην περιοχή της Φαρκαδόνας μέσω της λύσης που ανέπτυξε η GET βασισμένη στις υπηρεσίες Sentinel Hub.

 

GET