Τα Best City Awards τα βραβεία που επιβραβεύουν την Καινοτομία και την Ποιότητα Ζωής στις ελληνικές πόλεις ανέδειξαν τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023, τους νικητές. Τα βραβεία Best διοργανώθηκαν από την Boussias, υπό την Αιγίδα της ΚΕΔΕ και της Περιφέρειας Αττικής, και για 6η χρονιά ανέδειξαν τις κορυφαίες πρακτικές και λύσεις της χρονιάς που πέρασε.

Στις λύσεις που διακρίθηκαν και βραβεύτηκαν συγκαταλέγεται και το «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», το οποίο έχει αναπτυχθεί από την ένωση των εταιρειών GET και JGC, για τον  Δήμο Ηρακλείου.

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακρίθηκε παίρνοντας το GOLD AWARD στην κατηγορία «1.4.1 Πληροφοριακό σύστημα για την έγκαιρη προειδοποίηση και αντιμετώπιση κίνδυνων & εκτάκτων καταστάσεων».

Το εν λόγω σύστημα αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση, η οποία βασίζεται σε συνδυαστική χρήση κατάλληλων λογισμικών και συστημάτων μη επανδρωμένων πτητικών μέσων που παρέχουν μια κοινή επιχειρησιακή εικόνα και βοηθάει στην απόλυτη εναρμόνιση του Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας του Ηρακλείου με το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας, «Ξενοκράτης», το οποίο έχει ως βασικό σκοπό τη διαμόρφωση ενός συστήματος αποτελεσματικής αντιμετώπισης καταστροφικών φαινομένων για την προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Τα βασικά συστατικά μέρη της πλατφόρμας είναι τα εξής:

  • Πλατφόρμα Διαχείρισης Κρίσεων
  • Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών
  • Υπηρεσία Πρόσβασης σε Δορυφορικά Δεδομένα
  •  Πύλη Ανοικτών Δεδομένων
  • Σύστημα μη Επανδρωμένων Πτητικών Μέσων
  • Λογισμικό Συλλογής Δεδομένων Πεδίου

Η καινοτομία του συστήματος έγκειται στις προηγμένες (advanced) τεχνολογίες υλοποίησης που έχουν χρησιμοποιηθεί, οι οποίες επελέγησαν τόσο λόγω ποιότητας, όσο και λόγω απόδοσης, αλλά και με γνώμονα τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου μέσω της δυνατότητας για επεκτασιμότητα και επικαιροποίηση.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται (λογισμικά Ελευθέρου Λογισμικού – Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα και ανοικτή/αρθρωτή αρχιτεκτονική) εξασφαλίζουν την μακροζωία του έργου, παρέχοντας τη δυνατότητα συνεχών βελτιώσεων και προσαρμογών με ορθολογική σχέση κόστους – ωφέλειας. Εξάλλου εάν δεν υπάρχει συνεχής προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και ανάγκες, τότε οι χρόνιες καθυστερήσεις έχουν τελικά οικονομικό αλλά και κοινωνικό κόστος όταν πρόκειται για έργα όπως το συγκεκριμένο σύστημα.

Ο Δήμος Ηρακλείου, καθώς και οι προμηθευτές του συστήματος, GET & JGC, είναι υπερήφανοι που συγκαταλέγονται στους φορείς εκείνους που δείχνουν τον δρόμο προκειμένου οι πόλεις να είναι ευφυείς, αειφόρες και οικονομικά βιώσιμες, με καινοτόμες πρακτικές και τεχνολογίες προς όφελος των πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο είναι διαθέσιμες εδώ : https://www.getmap.eu/project/civilprogis-heraklion-project/