Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία από τις 5 έως και τις 10 Ιουλίου, στην Μυτιλήνη, η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος AMOS: “Shallow Water Aquatic Monitoring using Acoustic Sensors and Satellite Images” που υλοποιείται από τη Geospatial Enabling Technologies (GET) σε συνεργασία με την γαλλική εταιρία SEMANTIC TS στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα από το έργο NEPTUNE του Ορίζοντα 2020.

Στόχος του έργου AMOS είναι να αναπτύξει ένα καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης του θαλάσσιου οικοσυστήματος με τη χρήση ακουστικών μεθόδων και δορυφορικών δεδομένων. Στα πλαίσια του έργου αναπτύσσεται από τη SEMANTIC TS ένα αυτόνομο σύστημα μονής ακουστικής δέσμης (ebeem) που έχει τη δυνατότητα να καταγράφει, ακόμα και σε δύσκολα προσβάσιμες περιοχές, με μεγάλη ακρίβεια, το βάθος της θάλασσας αλλά και το είδος του πυθμένα, συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας που έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για το ευαίσθητο θαλάσσιο περιβάλλον. Παράλληλα η GET αναπτύσσει μια διαδικτυακή εφαρμογή που αξιοποιεί και προβάλει το σύνολο των ελεύθερων περιβαλλοντικών δεδομένων του αποθετηρίου Copernicus, παρέχοντας πρόσβαση σε δορυφορικά δεδομένα Sentinel αλλά και σε θεματικά προϊόντα όπως η συγκέντρωση της χλωροφύλλης, η θερμοκρασία και το χρώμα της θάλασσας κλπ.

Στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής στην Μυτιλήνη, δοκιμάστηκε ο εξοπλισμός που αναπτύσσεται στα πλαίσια του έργου σε πραγματικές συνθήκες και συγκεκριμένα στην παραλία των Παμφίλων και στον κόλπο της Καλλονής.

Το έργο είχε την υποστήριξη του Τμήματος Θαλασσίων Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και συγκεκριμένα της Ερευνητικής Ομάδας Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης (MRSG) (https://mrsg.aegean.gr/). Η ομάδα του MRSG παρείχε τόσο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την πραγματοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής αλλά και επιπλέον διέθεσε UAVs για την δημιουργία ορθοφωτοχαρτών υψηλής ανάλυσης των περιοχών μελέτης, αλλά και ομάδα δυτών, για τη συλλογή υποθαλάσσιων φωτογραφιών που θα χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των δεδομένων.

Η Geospatial Enabling Technologies είναι μια καινοτόμος Ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται στα αντικείμενα της γεωπληροφορικής, της περιβαλλοντικής πληροφορικής, των ανοικτών δεδομένων και της επιχειρηματικής ευφυίας. Η εταιρία, με έδρα την Αθήνα, υλοποιεί έργα με τη χρήση ελεύθερων / ανοικτών λογισμικών, όπως το GET SDI PORTAL που έχει αναπτυχθεί εξολοκλήρου από την εταιρία, ανοικτών προτύπων και τηλεπισκοπικών δορυφορικών δεδομένων (http://www.getopendata.gr).

Η SEMANTIC TS είναι μια γαλλική εταιρία εξειδικευμένη στην παροχή ωκεανογραφικών και ακουστικών υπηρεσιών για την παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η εταιρία έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει λογισμικά στα πλοία του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, συμπεριλαμβανομένης και της πλατφόρμας eBeem που χρησιμοποιήθηκε στο AMOS.

Το έργο NEPTUNE έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Grant Agreement 691554), στο NEPTUNE, από την Ελλάδα, συμμετέχει το Corallia.