Η δεύτερη ημερίδα στο πλαίσιο της δράσης Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής – ΕΟΧ – Υποέργο 6: «Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης» θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου. Η περιπατητική αυτή τη φορά ημερίδα, που οργανωνεται από την Περιφέρεια Αττικής με την υποστήριξη της GET, της YCP και τη συμμετοχή των εταίρων των υπόλοιπων υποέργων, αφορά στο Ρέμα Πικροδάφνης όπου θα γίνει περιήγηση (ΕΚΒΥ – Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία), ενώ θα ακολουθήσει βιωματικό εργαστήριο (ΕΛΚΕΘΕ – Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής).

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης για την Αποκατάσταση των Υγροτόπων της Αττικής μπορείτε να βρείτε εδώ