Η GET συμμετέχει, ως υπεργολάβος, στην υλοποίηση του έργου «Διαλειτουργικό Γεωπληροφοριακό Σύστημα για τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Το συγκεκριμένο έργο υλοποιείται από την Ένωση των εταιρειών «CONSORTIS GEOSPATIAL E.E.» και «ΔΡΑΞΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ», στο πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» και αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προς την κατεύθυνση της αυτοματοποίησης των διαδικασιών του, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των δομών των υπηρεσιών της, της αποτελεσματικής, άμεσης και αμφίδρομης ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους πολίτες και τέλος της ενοποίησης των πληροφοριακών της συστημάτων και καθετοποίησης της πληροφορίας εντός της Περιφέρειας και εκτός, όσον αφορά άλλες Υπηρεσίες και πολίτες.