Η πρώτη ημερίδα στο πλαίσιο της δράσης Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής – ΕΟΧ – Υποέργο 6: «Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης» ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε συνεργασία της GET με τη YCP και την Περιφέρεια Αττικής. Στις διαδικασίες της Ημερίδας συμμετείχαν πάνω από 60 άτομα, από υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, δήμους της ευρύτερης περιοχής, περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιστημονικούς φορείς, στελέχη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, εκλεγμένοι εκπρόσωποι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, ιδιώτες, καθώς και επιχειρήσεις και εκπρόσωποι βιομηχανιών.
Διαβάστε εδώ το αναλυτικό δελτίο τύπου της Περιφέρειας Αττικής.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Ευαισθητοποίησης για την Αποκατάσταση των Υγροτόπων της Αττικής μπορείτε να βρείτε εδώ

Δείτε την πρώτη έκδοση της εφαρμογής χαρτογραφικής περιήγησης σε επιλεγμένους Υγροτόπους εδώ: http://atticawetlands.eu/