Η GET ολοκλήρωσε με επιτυχία 2 έργα στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures), σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και την τροφοδότηση «κάθετων» εφαρμογών. Τα έργα υλοποιήθηκαν για τους Δήμους Παπάγου – Χολαργού και Ηρακλείου Κρήτης, οι οποίοι όντας μακροχρόνιοι πελάτες της GET, μας εμπιστεύτηκαν για άλλη μια φορά για την επέκταση των ΥΓΕΠ τους και την ανάπτυξη νέων λειτουργιών αξιοποίησης και ανάδειξης αυτών.  

Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού προχώρησε στην επέκταση και συντήρηση της ΥΓΕΠ του Δήμου, με εμπλουτισμό του περιεχομένου και των δυνατοτήτων του συστήματος, εντάσσοντας τόσο το νέο πολεοδομικό υλικό, όσο και το νέο φωτογραφικό υπόβαθρο αναφοράς (μήκους 127 χλμ.) κατά μήκος του οδικού δικτύου του Δήμου, το οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο πιλότου.

Ο Δήμος Ηρακλείου και η Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου επενδύουν συστηματικά την τελευταία δεκαετία, στην ανάπτυξη της απαραίτητης υποδομής για την ψηφιακή διαχείριση των γεωχωρικών του δεδομένων. Η καθημερινή χρήση του συστήματος και η απόκριση των χρηστών αναδεικνύουν κάθε φορά τον τρόπο βελτίωσης και εξέλιξης της υποδομής. Το έργο που υλοποιήθηκε συμπεριελάμβανε

  • Τον εμπλουτισμό του συστήματος με νέο περιεχόμενο (όπως Όρια Πράξεων Εφαρμογής, Ευρετήριο Μηκοτομών, Δεδομένα Αντικειμενικών Αξιών κ.α.)
  • την ανάπτυξη νέων κάθετων εφαρμογών (Πολεοδομικές Μελέτες)
  • την παροχή υποστήριξης στην υπηρεσία προκειμένου να ανταπεξέλθει στα αιτήματα των χρηστών για διορθωτικές/συμπληρωματικές παρεμβάσεις

Παρατηρείται ότι με τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση των υπηρεσιών και των δεδομένων που προσφέρονται μέσω της εκάστοτε Γεωπύλης, αλλά και την ωρίμανση των έργων αυτών, η επισκεψιμότητα παρουσιάζει ανοδική τάση, καθώς όλο και περισσότεροι χρήστες, επαγγελματίες και πολίτες χρησιμοποιούν τις εφαρμογές για να ανατρέξουν στα ανοιχτά δεδομένα των Δήμων και να λύσουν καθημερινά προβλήματα.