Η GET συνεχίζει με επιτυχία την ανάπτυξη έργων στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επεκτείνοντας το πελατολόγιό της και παρέχοντας τις υπηρεσίες της σε νέους Δήμους.

Ο Δήμος Ρεθύμνου, είναι άλλος ένας νέος πελάτης, ο οποίος εμπιστεύτηκε στην GET το έργο με αντικείμενο «Εργασίες καταγραφής περιουσιακής κατάστασης Δήμου σε GIS» για τον Δήμο Ρεθύμνης.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης διαθέτει ήδη ένα σημαντικό όγκο χωρικών δεδομένων τα οποία έχει παράξει στο παρελθόν με δικούς της πόρους. Τα δεδομένα αυτά συνδέονται άμεσα αλλά και έμμεσα με την σημερινή κατάσταση της Δημοτικής Περιουσίας και ομαδοποιούνται μεταξύ άλλων σε:

  • Κυκλοφοριακά δεδομένα με αναφορά ανά οικοδομικό τετράγωνο
  • Πολεοδομικά δεδομένα
  • Γεωτεμάχια
  • Πολεοδομία ρυμοτομία
  • Όροι Δόμησης
  • Όρια οικισμών
  • Χωροταξικά δεδομένα

Το σύνολο των παραπάνω δεδομένων αποτελεί εργαλείο για ένα πλήθος χρηστών και ζητούμενο είναι να μπορούν να αξιοποιηθούν χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων λογισμικών και κατάρτισης πάνω σε αυτά. Για το σκοπό αυτό θεωρείται αναγκαία η δημιουργία μιας Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στη διαχείριση των συγκεκριμένων δεδομένων. Η αξιοπιστία, η ασφαλής διατήρησή, η ορθολογικότερη διαχείρισή, η κοινοχρησία, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, αποτελούν βασικές επιδιώξεις της υποδομής αυτής.

Αντικείμενο αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των μέσων διαχείρισης της παραπάνω γεωπληροφορίας, η οποία αποτελεί σημαντικότατο μέσο σχεδιασμού και υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Εστιάζει στην οργάνωση κατά προτεραιότητα των υφιστάμενων γεωχωρικών πληροφοριών, την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών διαδικτύου για τη διάχυση της γεωπληροφορίας προς το κοινό (πολίτες, επαγγελματίες μηχανικοί), αλλά και στη μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη του Δήμου, προκειμένου να βελτιωθούν οι εσωτερικές ροές διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων. Η υποδομή θα υλοποιηθεί μέσω ενός πληροφοριακού συστήματος με χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) και με προηγμένες υπηρεσίες διαδικτύου, ακολουθώντας πρότυπα και κανόνες διαλειτουργικότητας (interoperability).