Το MEDHACKATHON είναι ο πρώτος διαγωνισμός ανάπτυξης εφαρμογών που θα λάβει χώρο μαζί με συνέδριο στην Πάτρα με στόχο να δημιουργήσει το χώρο όπου όσοι ενδιαφέρονται για τα Ανοιχτά Δεδομένα να μπορέσουν να συναντηθοπυν, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους και να συζητήσουν πιθανές ιδέες για συνεργασία και έρργα. Το MEDHACKATHON διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Πλαίσιο Συνεργασίας (European Regional Framework for Co-operation) και το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.Η ομάδα της GET θα συμμετάσχει στο MEDHACKATHON με ομιλία με θέμα «Implementing PSI & Inspire directives in Greece using Free and Open Source Software (FOSS). Best combined practices».την ημέρα του συνεδρίου (13 Ιουλίου) καθώς και στο διήμερο Hackathon (14-15 Ιουλίου).