Στη Θεσσαλόνικη, στις 2,3 και 4 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε το 14ο Εθνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας με θέμα “Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει”. Η GET συμμετείχε στο συνέδριο με τρείς παρουσιάσεις:
Ελληνική πλατφόρμα ΕΛ/ΛΑΚ Web Mapping GET SDI Portal (Θ.Βάκκας, Σ.Καμηλιέρης)
Ανοιχτά δεδομένα και Υποδομές Γεωχωρικών Πληροφοριώ: Συνδυαστική λύση για τις οδηγίες PSI & INSPIRE και των αντίστοιχων Ελλνηνικών Νόμων 3882/10 & 4305/14 (Μαυρέλλης, Παπαδάκη)
Χαρτογραφική παρουσίαση και διαχείριση δεδομένων Περιβαλλοντικών Προγνώσεων: Πρόγνωση Καιρού (Π. Συμεωνίδης, Σ. Τασκάρης)
Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ

Μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις της ομάδας της GET:
Ανοιχτά δεδομένα και Υποδομές Γεωχωρικών Πληροφοριώ: Συνδυαστική λύση για τις οδηγίες PSI & INSPIRE και των αντίστοιχων Ελλνηνικών Νόμων 3882/10 & 4305/14

Ελληνική πλατφόρμα ΕΛ/ΛΑΚ Web Mapping GET SDI Portal

Χαρτογραφική παρουσίαση και διαχείριση δεδομένων Περιβαλλοντικών Προγνώσεων: Πρόγνωση Καιρού