Η GET, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, στο πλαίσιο του έργου THERMI-AIR, που εκπονεί για το Δήμο Θέρμης, ανέλαβε την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής και εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (Android), για την παρουσίαση μετρήσεων σε σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση και τα αιωρούμενα σωματίδια. Ο χρήστης θα μπορεί επιλέγοντας ένα σταθμό στο χάρτη, να δει αναλυτικά τη ρύπανση και την πρόσφατη διακύμανσή της, μέσω διαδραστικού θεματικού χάρτη, με την χρήση κατάλληλης χρωματικής κλίμακας και ανάλογων εργαλείων οπτικοποίησης, καθώς επίσης και μέσω αναλυτικών διαγραμμάτων και συγκεντρωτικών στατιστικών, για την πλέον πρόσφατη χρονική στιγμή (near real time). Επιπλέον, ανάλογα με τα επίπεδα της ρύπανσης, η εφαρμογή θα δίνει σχετική λεκτική επεξήγηση και προτεινόμενα μέτρα προστασίας, ενώ θα περιλαμβάνει σελίδα με τις προγνώσεις του Ευρωπαϊκού προγνωστικού συστήματος αέριας ρύπανσης CAMS, που παρέχεται από το αποθετήριο Copernicus. Η GET με την εμπειρία της στην ανάπτυξη εφαρμογών γεωπληροφορικής, σχετικά με την διαχείριση και την χαρτογραφική διαδικτυακή παρουσίαση μετρήσεων αισθητήρων, καθώς επίσης και στη διαχείριση δεδομένων του συστήματος δορυφόρων Copernicus – Sentinel, θα αναπτύξει ένα εύχρηστο και προσιτό εργαλείο μέσω του οποίου, ο πολίτης θα μπορεί να έχει εικόνα για  την ποιότητα της ατμόσφαιρας στην περιοχή του.